Etikett: kund

Case: Dextera Bygg

Jag har fått en ny kund. Dextera Bygg i Göteborg har under många år specialiserat sig på att förädla och bevara kulturfastigheter. Nu har jag fått i uppdrag att underhålla deras hemsida, sociala medier och annat. Såhär har jag tänkt.