Kategori: UX

Case: Dextera Bygg

Jag har fått en ny kund. Dextera Bygg i Göteborg har under många år specialiserat sig på att förädla och bevara kulturfastigheter. Nu har jag fått i uppdrag att underhålla deras hemsida, sociala medier och annat. Såhär har jag tänkt.

Vadå, vems User Experience sa du?

Självklart pratar vi om din upplevelse. Du som använder hemsidan eller appen eller vad det nu är. Just nu försöker jag göra din upplevelse av den här texten behaglig och tänker att du kanske snabbt och lätt vi få klart för dig, lite kortfattat, vad UX är.