Inte riktigt. Det har bara blivit ännu viktigare att skriva rätt text. Varför?

Idag har vi text på så många andra ställen än förut. Till exempel om du har du en app, hemsida eller en webshop med ett formulär någonstans. Det är inget man tänker på, men där behövs text och ord skrivna av en människa. Det kanske bara är ett ord. Men det är rätt ord.

Det finns tydliga samband mellan bra mikrocopy och nöjda kunder. 

You had me at nöjda kunder! Jag vill anlita Mika.